Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, uprzejmie informujemy, iż udostępniliśmy usługę e-faktura,  dającą możliwość rezygnacji z faktur papierowych otrzymywanych tradycyjną drogą pocztową, na korzyść przesyłania faktur za usługi spedycyjne drogą elektroniczną.

Faktura elektroniczna to szybki, wygodny, prosty i ekologiczny sposób opłacania faktur.


Dzięki usłudze faktury elektronicznej możemy otrzymywać faktury wyłącznie w formie elektronicznej i regulować je regularnie w sposób cykliczny i na bieżąco rozliczać koszty transportowe.

Korzyści:


Wygoda  - łatwiej i szybciej można realizować opłaty za usługi spedycyjne i kontrolować koszty

Oszczędność czasu - nie trzeba wprowadzać ręcznie danych z papierowych blankietów płatniczych, czy skanować faktury aby zarchiwizować we własnym systemie

Dostęp do dokumentów - korzystasz z elektronicznie dostarczanych i archiwizowanych dokumentów

Znika konieczność archiwizowania papierowych dokumentów - elektroniczna archiwizacja zapewnia porządek i bezpieczeństwo w dokumentach. Szybko odszukasz niezbędną fakturę.

Pełna kontrola nad ilością faktur do zapłaty, które docierają do nas na czas, łatwość zarządzania płatnościami - możliwość  przechowywania faktur w folderach, dzięki temu nie ma obawy, że niezapłacony rachunek gdzieś się zawieruszy, zaginie.


Ekologia – rezygnując z otrzymywania papierowych faktur dbasz o środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem.


Jak skorzystać z faktury elektronicznej ?


1.    Wypełnij formularz zgłoszenia - plik do pobrania

2.    Formularzu przekaż w oryginale na adres.

Kuehne + Nagel Sp. z o.o. 

ul. Spedycyjna 1

PL 62-023 Gądki (k. Poznania)

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI OTRZYMYWANIA  E-FAKTUR  - plik do pobrania

W dowolnej chwili Klient może zrezygnować z usługi, zgłaszając ten fakt do Kuehne + Nagel Sp z o.o z siedzibą w Gądkach poprzez wypełnienie formularza.