EnglishKN Sure в Източна Европа

 

Кюне и Нагел борави с всяка пратка по възможно най-внимателния и надежден начин. KN Sure е застрахователна услуга специално създадена за клиентите на Кюне и Нагел.

Поради изключителната компетенция, опит и обеми на Кюне и Нагел, ние можем да предложим на клиентите си застраховка на конкурентни цени. Нашите специалисти по застраховане намиращи се в над 30 страни могат да предоставят гъвкави застрахователни решения, пригодени към специфичните ви нужди.

Защо карго застраховането е важно?

По време на транспорта, стоките са изложени на риск от непредвидени обстоятелства намиращи се извън контрола на компанията (пожар, експлозия, кражба, бурии или климатични условия) които може негативно да повлиаят върху бизнеса ви. Без значение от начина на транспортиране сухопътен, железопътен, въздушен или морски, отговорността на превозвача е винаги ограничена – обикновено на килограм. Местното и международното право, както и конвенциите занимаващи се с договора за транспорт, често изключват или най-малкото ограничават компенсациите, които може да ви бъдат предоставени. 

Ограничения в отговорността (при загуба/щета)

Международните правила, ограничават или изключват отговорността на спедитора при щета или загуба на стоката. Застраховането на стоки, намиращи се в транзит е най-доброто решение за компенсиране на финансовите загуби, които не може да бъдат покрити от спедитора. 

Въздушен транспорт                               »»»                19 СПТ(Специални Права на Тираж) на кг
(Монреалската Конвенция)

Морски транспорт                                    »»»                 2 СПТ на кг или 666,67 СПТ/пратка
(Хагските правила)

Сухопътен транспорт                              »»»                 8,33 СПТ на кг
(ЧМР)

Железопътен транспорт                        »»»                17 СПТ на кг
(ЦИМ)

1 СПТ в момента отговаря на приблизително 1.1 €. За актуалния обменен курс на СПТ може да посетите: www.imf.org

Продуктно портфолио за всички случаи

Използвайки нашите първокласни застрахователни партньори, ние може да предоставим застрахователно покритие на важните аспекти от вашия бизнес. Широката гама в продуктното ни портфолио, осигурява намаляване на вашето излагане на риск.

»  KN Sure – SPOT, FLEX, FIX                 »  KN Sure – за проекти 
»  KN Sure – за изложения                    »  KN Sure – за складиране (Контрактна Логистика) 
»  KN Sure – за леснонаранимо карго             »  KN Sure – за резервни части

Карго застраховането никога не е било толкова лесно!
За вашите стандартни пратки, KN Sure ви дава възможността да изберете набор от опции за максимално улеснение.

  • KN Sure SPOT е перфектното решение за компания, която изпраща стоки спорадично, но иска да осигури своя трафик от неочаквани събития по време на транспорта.
  • KN Sure FLEX е пакетен сервиз, гарантиращ максимална гъвкавост, намаляване на административните задължения и спестяващ време. Само едно потвърждение е необходимо и всички ваши пратки с Кюне и Нагел ще бъдат продължително застраховани с възможността за прекъсване, когато пожелаете.
  • KN Sure FIX предоставя застраховка на всички ваши пратки както и възможността за избор между нашата потребителски ориентирана ел. система за застраховки или годишна застрахователна полица. И двата варианта са лесен и ефективен начин за застраховане на стоките ви. 

Предимствата за вас

  • Конкурентни застрахователни решения
  • Покритие врата-врата, включително товарене и претоварване
  • Компенсация на пълната застрахована стойност, независимо от отговорността на превозвача
  • Сигурност осигурена от нашите първокласни застрахователни партньори
  • Застрахователни разходи добавени към фактурата за транспорт
  • Без администрация; Пратките се застраховат автоматично с Кюне и Нагел
  • Застрахователни сертификати генерирани от ел. системата ни за застраховки и издавани от Кюне и Нагел