EnglishKN Sure u Istočnoj Evropi

 

 

Kuhne + Nagel prihvata svaku pošiljku sa krajnjom brigom i pažnjom.  KN Sure - osiguranje po meri Kuehne + Nagel-ovih klijenata koje omogućava da uživate u prednostima osiguranja robe.

Zbog Kuehne + Nagel-ovog izuzetnog iskustva možemo vam ponuditi naše osiguranje robe po konkurentnim cenama. Naši stručnjaci iz osiguravajućih kompanija u 30 zemalja, mogu da obezbede prilagodljiva i jedinstvena rešenja shodno Vašim potrebama.

 

Zašto je osiguranje robe u transportu važno?

Tokom transporta, roba je izložena raznim rizicima i nepredviđenim događajima (požar, eksplozija, krađa, nevreme-oluja, poplave i ostale vremenske neprilike), koje mogu ozbiljno ugroziti Vaš posao. Bez obzira na vrstu transporta, bilo da je drumski, železnički, avio ili pomorski, odgovornost prevoznika je uglavnom ograničena - obično po kilogramu. Lokalnim i međunarodnim pravom, kao i konvencijama koje regulišu ugovore o prevozu robe, vrlo često su isključeni ili ograničeni zahtevi za naknadu štete Vas kao kupaca i korisnika usluga.

Ograničenje odgovornosti (gubitak/šteta)

Međunarodna pravila ograničavaju ili izuzimaju odgovornost prevoznika za štete ili gubitke na robi. Osiguranje robe je najbolje rešenje za zaštitu od finansijskih gubitaka, jer  osiguranje prevoznika ne može da pokrije sve gubitke koji mogu nastati na robi koja se transportuje.

Avio transport                                 »»»                19 SDR po kilogramu
(Montrealska konvencija)

Pomorski transport                      »»»                 2 SDR po kilogramu  
(Hague Visby pravila)                                            ili 666,67 SDR po paketu

Drumski transport                        »»»                 8,33 SDR po kilogramu
(CMR)

Železnički transport                     »»»                17 SDR po kilogramu
(CIM)

1 SDR je približno 1.1 EUR. 

Za najnovije informacije o promeni odnosa SDR-EUR na sajtu: www.imf.org

Portfolio za sve vrste osiguranja

Preko naših vrhunskih partnera osiguravača, možemo pružiti osiguravajuće pokriće u važnim oblastima Vašeg poslovanja. Širok spektar naših proizvoda obezbeđuje smanjenje Vaših finansijskih rizika.


»  KN Sure – SPOT, FLEX, FIX              »  KN Sure – Projekti
»  KN Sure – izložba/sajam                   »  KN Sure – Skladište (Ugovorna logistika) 
»  KN Sure – Temp. kontr. roba            »  KN Sure – Rezervni delovi

Osiguranje robe nikad nije bilo jednostavnije!
KN Sure  omogućava da birate između  tri opcije koje Vam obezbeđuju maksimalnu sigurnost i udobnost

Vaše prednosti

  • Konkurentna rešenja osiguranja tereta
  • Pokriće ''od vrata do vrata'' , od momenta utovara do momenta istovara
  • Naknada pune vrednosti Vaše robe, bez obzira na uzrok ili greške od strane prevoznika
  • Sigurnost obezbeđuju naši vrhunski partneri osiguravači
  • Faktura po pošiljci sadrži i premiju osiguranja
  • Nema suvišne administracije, pošiljke su automatski osigurane od strane Kuehne + Nagel-a
  • Polisa osiguranja se automatski izdaje putem napredne ''e-insurance'' aplikacije i štampa od strane Kuehne+Nagel-a