KN Sure vo východnej Európe

Bielorusko  |  Bosna a Hercegovina  |  Bulharsko  |  Chorvátsko  |  Česká republika  |  <media 15034 - internal-link>Estónsko</media>  |  Lotyšsko  |  Litva  |  Macedónsko  |  Maďarsko  |  Poľsko  | Rakúsko  |  Rumunsko  |  Ruská federácia  |  Srbsko  |  Slovenská republika  |  Slovinsko  |  Ukrajina 

Všetky zásielky prepravované s Kuehne + Nagel sú spracované s najvyššou starostlivosťou a pozornosťou. S KN Sure poistením šitým na mieru umožňuje Kuehne + Nagel svojim zákazníkom využívať výhody poistenia prepravy tovaru.

Vzhľadom k mimoriadnym odborným znalostiam a objemom prepráv poskytujeme poistenie prepravy za konkurencieschopné ceny. Naši poisťovací špecialisti, pôsobiaci v 30 krajinách, poskytujú flexibilné poistné riešenia prispôsobené individuálnym požiadavkám zákazníkov.

Prečo je poistenie prepravy zásielok dôležité?

Počas prepravy môže dôjsť k neočakávaným a neovplyvniteľným udalostiam, pri ktorých je tovar vystavený riziku (požiar, výbuch, krádež, víchrica, záplavy a iné prírodné katastrofy), ktoré môže negatívne ovplyvniť Vaše podnikanie. Bez ohľadu či sa jedná o pozemnú, leteckú či námornú prepravu, zodpovednosť dopravcu je v značnej miere limitovaná – obvykle za 1 kg. Lokálne aj medzinárodné právo, ako aj zmluvy s dopravcami upravujúcimi prepravu tovaru často vylučujú alebo obmedzujú poistné plnenie pre koncového zákazníka.

Ombedzenie zodpovednosti (strata/poškodenie)

Letecká preprava                         »»»                19 SDR za kg

(Montreal Convention)

Námorná preprava                       »»»                2 SDR za kg alebo 666,67 SDR/zásielka
(Hague Visby Rules)

Cestná preprava                           »»»                8,33 SDR za kg
(CMR)

Železničná preprava                    »»»                17 SDR za kg
(CIM)

1 SDR predstavuje približne 1,10 €. Informácie o aktuálnej výške sadzieb SDR nájdete na www.imf.org.

Produktové portfólio pre všetky prípady

Prostredníctvom prvotriednych poisťovacích partnerov ponúkame poistné krytie v dôležitých oblastiach Vášho podnikania. Široký rozsah produktového portfólia zabezpečí zníženie Vášho finančného rizika.

»  KN Sure – General Cargo           »  KN Sure – Projects 
»  KN Sure – Exhibition                    »  KN Sure – Storage (Contract Logistics) 
»  KN Sure – Reefer Cargo             »  KN Sure – Spare Parts

Poistenie prepravy nebolo nikdy predtým také jednoduché!

Vyberte si KN Sure poistenie, ktoré Vám zabezpečí maximálny komfort prepravy Vášho tovaru.

  • KN Sure SPOT je ideálne riešenie pre spoločnosti prepravujúce tovar nepravidelne, ktoré zároveň požadujú ochranu pred nepredvídateľnými udalosťami, ktoré môžu nastať počas prepravy.
  • KN Sure FLEX predstavuje balík služieb garantujúci maximálnu flexibilitu za účelom zníženia administratívnej záťaže na strane zákazníka. Jedným potvrdením získate flexibilné poistenie všetkých zásielok spravovaných Kuehne + Nagel  s možnosťou jeho prerušenia kedykoľvek budete chcieť.
  • KN Sure FIX  je riešenie pre všetky Vaše zásielky a prináša možnosť výberu medzi online poistením a poistnou zmluvou na obdobie jedného roka. Obe alternatívy Vám zaručia jednoduchý a efektívny spôsob ako udržať všetky prepravované zásielky v bezpečí.

Výhody plynúce z využitia našich služieb

  • konkurencieschopnú výšku poistného
  • transparentnosť pri zobrazovaní výšky poistného na faktúre pri každej preprave
  • bezpečnosť zaručená spoluprácou s prvotriednymi poisťovacími partnermi
  • poistné krytie zásielok door to door, zahrňujúce nakládky aj vykládky
  • kompenzáciu plnej výšky poistenia hodnoty tovaru bez ohľadu na príčinu alebo zavinenie dopravcu
  • žiadnu administratívu spojená s poisťovaním, automatické poistenie zásielok prepravovaných s Kuehne + Nagel
  • integrované riešenia elektronického poistenia generujúce poistný certifikát, tlačený priamo Kuehne + Nagel