Искористете ја предноста на авионскиот транспорт, која ќе Ви овозможи економичност и доверлива испорака од врата до врата! 

 • Покриеност до голем број на дестинации во целиот свет 
 • Широк спектар на услуги, кои се прилагодени на потребите од Вашата индустрија и кои одговараат на Вашите логистички предизвици 
 • Понуди со “се вклучено“
 • Прегледност и контрола на пратките со KN Login
 • Можност за транспортно осигурување на пратките

Специјална летна понуда

Оптимизирајте ги трошоците за авионски транспорт во текот на целата година! Find out more

Увоз на пратки од целиот свет

Детална информација за сите дестинации! Find out more

KN Sure!

Транспортно осигурување скроено по мерка! Find out more

Специјална летна понуда - KN Extend

 • Максимално ефикасно - За Вашите временски проширени барања во ланецот на набавки
 • Транзитно време од +  6 работни дена  
 • Цени со “се вклучено“ - без дополнителни трошоци
 • Максимална флексибилност - без разлика на големината и тежината, можноста за испорака вклучува од врата до врата, врата до аеродром, аеродром до врата и авион до авион

Премиум услуга - KN Expert

 • Премиум услуга - Услуга за консолидација која ги балансира Вашите барања за брза, временска дефинирана испорака.
 • Транзитно време - од 3 до 5 дена, прегледност и контрола на пратките од врата до врата со Cargo 2000 
 • Можност за користење на директни летови (онаму каде што е потребно)
 • Цени со “се вклучено“ - без дополнителни трошоци

Перформанси со голема брзина - KN Express

Без разлика на големината, KN Express одговара на вашите барања за брза испорака, за временски ограничени пратки. Поддржани од Cargo 2000 процедурите, Вашите пратки пристигаат за брз временски период.

 • Перформанси со голема брзина - брза услуга за временски ограничени пратки
 • Брзо време на испорака - транзит време од 1 до 3 дена
 • Флексибилна услуга - Можност за преземање од сите дестинации, со можност за испорака од врата до врата, од аеродром до врата, од врата до аеродром, од аеродром до аеродром
 • Цени со “се вклучено“ - без дополнителни трошоци