Нашата услуга вклучува директни утовари и испораки без претовар, и осигурува максимална доверливост за договореното транспортно време. Понудените транспортни решенија се базирани на внимателна селекција на транспортни компании кои ги задоволуваат нашите високи критериуми и стандарди за извршување на логистички активности.

Сите пратки кои се комплетни или парцијални, како и движењата на камионите, се забележувани и управувани низ нашата мрежа. Тоа обезбедува високо ниво на сигурност и ефикасност, како и транспорт кој не и штети на животната средина. Во зависност од типот на стоката, ние нудиме различни типови на превозни сретства за FTL услуги:

 • Камионски транспорт за секаква стока (86 м3, 100 м3, 120 м3), вклучувајќи ги и тие за превоз на опасна стока
 • Стандардни приколки, мега и џамбо приколки
 • GPS следење на камионите
 • Можност за транспорт со двајца возачи

Во Kuehne + Nagel ние можеме да обезбедиме

 • Европска „врата до врата“ услуга
 • Посветен возен парк и капацитет
 • Прецизно одбрани транспортери
 • Транспорт на вонгабаритни пратки
 • Транспорт на опасна стока

Опис на стока за LTL и FTL услугата

 • Пратки со тежина над 2.500 кг
 • Максимална тежина по единица: 24.000 кг (5 - 34 палети)
 • Максимална висина по единица: 2,20 м
 • Максимална должина на пратката: 13,60 м
 • Максимална тежина на пратката: 2,45 - 2,48 м
 • Максимална висина на пратката: 2,50 - 3,00 м

Зашто да ја користите нашата услуга за LTL и FTL?

 • Директни утовари и испораки
 • Дневни поаѓања
 • Посветен возен парк и капацитети
 • Доверливи времиња на поѓање
 • Максимална флексибилност
 • Track & Trace
 • POD управување
 • Експресна услуга